Älyn olemus

Kun kirjan nimi on Älykäs eläin ja kannessa on oranki, kirjan olettaisi keskittyvän pitkälti muiden eläinten kuin ihmisen älykkyyden käsittelyyn. Jussi Viitala kirja kuitenkin pohtii etenkin ihmisen älyä ja älykkyyden käsitettä sinänsä, etenkin neuroanatomisesta näkökulmasta – millaisten aivojen voi olettaa sisältävän paljon älyä. Myös esim. savanteja on käsitelty melko paljon.

Kirja oli siis jossain määrin pettymys, koska halusin lukea nimenomaan eri eläinten älykkyydestä. Usein kun sivulauseessa päästään mielenkiintoiseen faktaan (esim. “eräässä tutkimuksessa havaittiin simpanssin tekevän XXX”), asiasta ei sanota sen enempää, vaikka siitä olisi lukenut mielellään lisää.

Älykäs eläin -kansi

Kirja tuntuu muuten harhailevan aiheesta – 200 sivusta (viitteineen) on omistettu peräti parikymmentä sivua auktoriteettiuskon seikkaperäiseen käsittelyyn, jossa avataan yksityiskohtaisesti joidenkin tutkimusten tuloksia. Relevanttia älykkyydelle ja kiinnostavaa sinänsä, mutta näin iso osa kirjan sisällöstä? Mitä se kertoo eläinten älystä?

Sinänsä pidän kirjan premissistä. Ihmistä pidetään usein älykkäimpänä eläimenä, mutta mitään yksiselitteistä näyttöä asiasta ei ole. Fiksuihin eläimiin eivät lukeudu vain esimerkiksi kädelliset, rotat, norsut, siat, delfiinit ja papukaijat, vaan myös mm. monet eri valaslajit, varislinnut, hevoset, lehmät(!) ja mustekalat. (Muiden kalojen älykkyydestä kirjassa ei taideta puhua – tässä Eating Animals tarjoaa erittäin mielenkiintoista tietoa.)

Kirja on selkeästi kirjoitettu ja helppolukuinen, mutta etenkin pokkariksi vaikuttaa ihmeen hutaistusti editoidulta. Siinä on melko paljon asiavirheitä (mm. serotoniinia kutsutaan pimeähormoniksi), kirjoitusvirheitä (Alzheimer on toistuvasti Altzheimer; neandertalinihminen kirjoitettu kolmella eri tavalla samalla sivulla), kääntämättä jätettyjä tai osittain käännettyjä termejä, epäselviä lauserakenteita, puhekielisen tuntuisia ilmauksia sekä toistuva, hämmentävä tapa jättää virkkeen jälkimmäiset ajatusviivat pois.

Jos ei kaipaa syvällistä katsausta eri eläinlajien älykkyyteen, vaan etsii enemmänkin Tieteen Kuvalehden ja Oliver Sacksin välimuotoa, joka pohtii sitä, voivatko eläimet ylipäänsä olla älykkäitä ja mitä älykkyys on, silloin Älykäs eläin on varmaan hyvä kirja.

Kommentoi
Name and Mail are required